Archived posts in ' "Uncategorized"

Back home

Bakalářka: Teorie web designu na pozadí kreativity, designu a nových médií

07/22/2015

Prezentuji zde výsledky svého akademického bádání, kde jsem se snažil vytvořit první skutečnou teorii web designu, ve které teoreticky a filosoficky analyzuji web design jako designový obor, kreativní činnost a obor, který navrhuje výsledky pro Web, tedy dle filosofie nových médií prototypické nové médium.

Pokud se nebojíte akademické řeči, zde mám pro vás i abstrakt práce:

No Comments

User Experience Design: Zážitky nelze designovat

05/19/2015

Žádný zážitek nelze garantovat; zážitky nelze designovat, designéři však mohou designovat pro zážitky.

První použití slovního spojení se nejspíše nachází v příspěvku Interface as Mimesis v knize User Centered System Design — New Perspectives on Human-Computer Interaction.1)LAUREL, Interface as Mimesis, s. 79 V moderním slova smyslu je použil až Don Norman v roce 1995, když pracoval jako HCI výzkumník ve společnosti Apple. Sám Norman v rychlém emailu odpovídá na dotaz, odkud se pojem UX vynořil:

„Vymyslel jsem tento termín, protože jsem považoval HCI a použitelnost jako příliš omezující: chtěl jsem pokrýt všechny aspekty lidského prožívání se systémem, včetně průmyslového designu, grafiky, interface, fyzické interakce a manuálu.“2)MERHOLZ, Whither “User Experience”?

Norman dodává:

„Od té doby se termín tak rozšířil, že začíná ztrácet svůj význam“3)Tamtéž

Norman si stěžoval na vyprazdňování významu tohoto termínu okolo roku 1998. Co UX znamená, případně by měl znamenat dnes?

Poznámky   [ + ]

1. LAUREL, Interface as Mimesis, s. 79
2. MERHOLZ, Whither “User Experience”?
3. Tamtéž
No Comments

Symptoms of the Aesthetic

04/25/2015

Philosoper Nelson Goodman names the following four symptoms of the aesthetic1)MANOVIC, Lev. A language of New Media, s. 163:

  • Syntactic density
  • Semantic density
  • Syntactic repleteness
  • The ability to exemplify

 

Poznámky   [ + ]

1. MANOVIC, Lev. A language of New Media, s. 163
No Comments

Bourání klišé – aneb teorie webdesignu a její aplikace při návrhu responsivního webu

01/18/2014

Update: Napsal jsem 160 stran o teorii a filosofii web designu na pozadí kreativity, designu a nových médií. Práci si můžete volně stáhnout na mém profilu academia.edu: https://goo.gl/7GS7PC

Na konci minulého roku jsem školil v Třebíči fundamentální vlastnosti moderního webdesignu. Třeba se vám použitá prezentace bude hodit. Pokud ano, budu jen rád.

No Comments