Archived posts in ' "Essay"

Back home

Fotbal, poezie, kvóty

07/3/2015

Kvóty, kvóty, kvóty. Jak by náš svět byl lepším místem pro živobytí slušných rodin a „stereotype-free“ myslí všech našich obyvatel! Jak skvěle by naše planeta z vesmíru vypadala, kdyby se po ní procházeli pouze štíhlí lidé, bez vrásek, od země po hlavu vysocí rovných a krásných stopětaosmdesát centimetrů, oválných obličejů, modrých očí a bloňdatých kadeří. A nezapomeňme na světlou pleť! Bylo by lépe? Byla by to utopie či dystopie? Odpověď záleží nejen na (literárním) vkusu, ale také na touze po tom hojně citovaném slůvku: diversitě, čili rozmanitosti v našem krásném západoslovanském jazyce.

Snad každý člověk s ne zcela ubroušeným předním lalokem mozkovým odpoví, že taková představa reality je sice snem některých extremistů, ale pro ostatní je to velmi nepříjemnou a nebezpečnou myšlenkou. A mají pravdu, nejen, že z ryze technicko-vědeckého pohledu bychom jako lidstvo brzy vymřeli, neboť by nám chyběla genetická rozmanitost, ale rozmanitost dělá z naší planety to, čemu říkáme lidský domov: jednotvárnost, monolitičnost, kopírování připisujeme chladným, bezcitným robotům, industriální logice továrenské práce či podprůměrným umělcům, ale rozhodně se nejedná o popis vlastností, které bychom považovali za žádané. Chceme-li diversitu, měli bychom ji ale přijmout se vším všudy, tedy i s jejími negativními dopady.

No Comments

T. S. Eliot, evoluce a kreativita

03/1/2015

Že ona neposedná náchylnost ke kreativní činnosti je přenositelná napříč médii bylo dokázáno empiricky i teoreticky. Až příliš často vídáme jednotlivce, jejichž hlavní fokus kreativity je doprovázen dodatečnými svalovými vlákny vědomí, které se mohou upnout i na doplňkové působnosti. Einstein nedal dopustit na své housle, William Blake zas definoval romanticismus po peru i po štětci, Goethe byl poslední univerzální génius (Serge Gainsbourg také mnohé zkusil) a ruská avantgarda razila svou vizi všemi možnými způsoby. Nemůžeme si nepovšimnout, že kreativita se rozplývá především v podobných nádobách: vizuální umělec zakusí sochařství, malbu, architekturu, design; hudebník bude sečtělý v mnoha nástrojích; a literát může psát poezii pro vzdělané, elitní obecenstvo nebo scénáře pro masovou konzumaci pro sobotní večery. Není tak náhoda, že existuje teoretické pojednání zabývající se poezií, jehož tezi můžeme bez výčitek aplikovat na kreativní činnost obecně.

No Comments

Design thinking jako proces pro inovace

01/18/2014

Abstrakt:

V této práci definujeme pojem vyznačující filosofii myšlení a řešení problémů, který se souhrně nazývá Design Thinking. Dále naznačíme současné trendy, které toto „designové myšlení“ aplikují mimo původní kontext inženýrství a kreativního odvětví designu a obhajují použití této metodologie ke generování inovací napříč mnoha obory. Nakonec se pokusíme zodpovědět, zda Design Thinking zůstane i v blízké budoucnosti relevantní a bude mít tolik přízně mezi designéry, manažery a učitely, jaké se nyní těší.

Úvod:

„Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up“ ― Picasso

Kreativita je schopnost, které se inherentně těší každé dítě. Děti kreslí, zpívají, tancují a vymýšlejí leckdy absurdní příběhy. Všechny vyjmenované činnosti a samozřejmě mnohé další jsou jasnými znaky tvořivého myšlení, procesu, který je pro nás vrozený, ergo přirozený. Přesto po dosažení určité věkové hranice lze nalézt početnou skupinu lidí, kteří o sobě tvrdí, že býti kreativními je pro ně velmi obtížné, ne-li nemožné. Kdy a proč tedy nastává onen zlomový životní okamžik, kdy se skutečně zdá, že někteří z nás jsou zdánlivě neschopni oddávat se kreativnímu myšlení?

No Comments