Bakalářka: Teorie web designu na pozadí kreativity, designu a nových médií

by admin on 07/22/2015

Prezentuji zde výsledky svého akademického bádání, kde jsem se snažil vytvořit první skutečnou teorii web designu, ve které teoreticky a filosoficky analyzuji web design jako designový obor, kreativní činnost a obor, který navrhuje výsledky pro Web, tedy dle filosofie nových médií prototypické nové médium.

Pokud se nebojíte akademické řeči, zde mám pro vás i abstrakt práce:

Teoretickou analýzou jsme k web designu přistoupili jako k digitálnímu, designovému oboru, který je inherentně kreativní. Proto jej analyzujeme na základě teorií kreativity, designu a nových médií. Demystifikujeme romantický pohled na kreativitu; analyzujeme komponentní, evoluční adalší pohledy na kreativitu; zjišťujeme, že expertíza a kontext jsou pro kreativitu důležité.
 
Analýzou teorií designu zavrhujeme chápání designéra jako „dekoratéra“; definujeme design jako řešení „wicked“ problémů a distinktivní druh myšlení, které je vhodné pro integraci umění a technologie i tvorbu inovací v post-industriální společnosti. Dále analyzujeme vztah mezi designem a uživatelem. Diskutujeme o kódu jako „materiálu“ pro web design. Po historické analýze evoluce Webu definujeme „axiomatický systém“, kterým Web analyzujeme. Tyto axiomy jsou: Web jako technologická platforma; Web jako nové médium; Web jako interface, dělící se na kód a lidskou stránku, jež existují v širším socio-kulturním kontextu; Web jako interakční design; Web jako dílo existující a měnící se vzhledem k momentálnímu (spacio-temporálnímu) kontextu použití. Touto analýzou a axiomy vysvětlujeme, proč je současný web design responzivní, „mobile first“ a jakou roli má mobilní kontext. Nakonec diskutujeme o budoucnosti web designu.

Pokud máte čas, doporučuji si stáhnout 160 stránkové PDF a začít číst. Těším se na kritiku.

Navštívit a stáhnout Teorie web designu na pozadí kreativity, designu a nových médií 

 

No comments yet.

Write a comment: