Archive of published posts on May, 2015

Back home

Richard Feynman IQ test myth

05/21/2015

It has been intermittently reported on various blogs, including Quora, that the great theoretical physicist (and the physicist’s physicist) Richard Feynman was tested suprisingly low on his IQ test: just 124. One has to be immediately suspicious about this number. First, nowhere has ever been specified what kind of test it was, what subtests it comprised and what was the ceiling of the test. One can presume that testing such a high-powered physicist would require high-ceiling tests, at least for the math section. Again and again am I disappointed by the quality of answers on Quora where the users (furtively obsessed with their own IQ scores) are not willing to ponder for a while about the legitimacy of the mentioned score and cite the number as a dogma (or is it because Wikipedia says so?).

I turned to a psychometrist and physicist himself Stephen Hsu whether he has anything to say about Feynman’s IQ score. Here is the quote taken from his well-know blog, which I recommend dearly:

No Comments

User Experience Design: Zážitky nelze designovat

05/19/2015

Žádný zážitek nelze garantovat; zážitky nelze designovat, designéři však mohou designovat pro zážitky.

První použití slovního spojení se nejspíše nachází v příspěvku Interface as Mimesis v knize User Centered System Design — New Perspectives on Human-Computer Interaction.1)LAUREL, Interface as Mimesis, s. 79 V moderním slova smyslu je použil až Don Norman v roce 1995, když pracoval jako HCI výzkumník ve společnosti Apple. Sám Norman v rychlém emailu odpovídá na dotaz, odkud se pojem UX vynořil:

„Vymyslel jsem tento termín, protože jsem považoval HCI a použitelnost jako příliš omezující: chtěl jsem pokrýt všechny aspekty lidského prožívání se systémem, včetně průmyslového designu, grafiky, interface, fyzické interakce a manuálu.“2)MERHOLZ, Whither “User Experience”?

Norman dodává:

„Od té doby se termín tak rozšířil, že začíná ztrácet svůj význam“3)Tamtéž

Norman si stěžoval na vyprazdňování významu tohoto termínu okolo roku 1998. Co UX znamená, případně by měl znamenat dnes?

Poznámky   [ + ]

1. LAUREL, Interface as Mimesis, s. 79
2. MERHOLZ, Whither “User Experience”?
3. Tamtéž
No Comments

Kód jako materiál pro (web) design: Proč se web designéři musí naučit kódovat?

05/11/2015

Tento text je součástí jiné práce. Myšlenky referující k předchozímu textu tak nemusí být jasné. Článek bude co nejdříve vhodně přepsán pro potřeby mého blogu.

V mnoha komentářích o designu jsme upřednostňovali tezi, že na design je vhodné se dívat jako na proces a také druh myšlení. Ptáme-li se ale, v co myšlenky designového myšlení vyúsťují, musíme nepochybně říci, že v mnoha oborech designu je finálním stádiem takového myšlení produkt. Stačí se podívat na průmyslový design nebo architekturu jako prototypické příklady, kde během designového procesu probíhá tvarování materiálu v budoucí produkt. S jakým materiálem ale pracují obory, jejichž výsledky nacházíme v digitálním univerzu? Jinými slovy, s jakým materiálem pracují digitální designéři, mezi které řadíme web designéry i interakční designéry, a je pro ně nutností tento materiál znát? Na první otázku je odpověděť jednodušší: designovým materiálem v digitálním prostřed je kód, tedy software. Druhá otázka vyžaduje trocha zamyšlení.

No Comments