Archive of published posts on January, 2014

Back home

Bourání klišé – aneb teorie webdesignu a její aplikace při návrhu responsivního webu

01/18/2014

Update: Napsal jsem 160 stran o teorii a filosofii web designu na pozadí kreativity, designu a nových médií. Práci si můžete volně stáhnout na mém profilu academia.edu: https://goo.gl/7GS7PC

Na konci minulého roku jsem školil v Třebíči fundamentální vlastnosti moderního webdesignu. Třeba se vám použitá prezentace bude hodit. Pokud ano, budu jen rád.

No Comments

Design thinking jako proces pro inovace

01/18/2014

Abstrakt:

V této práci definujeme pojem vyznačující filosofii myšlení a řešení problémů, který se souhrně nazývá Design Thinking. Dále naznačíme současné trendy, které toto „designové myšlení“ aplikují mimo původní kontext inženýrství a kreativního odvětví designu a obhajují použití této metodologie ke generování inovací napříč mnoha obory. Nakonec se pokusíme zodpovědět, zda Design Thinking zůstane i v blízké budoucnosti relevantní a bude mít tolik přízně mezi designéry, manažery a učitely, jaké se nyní těší.

Úvod:

„Every child is an artist, the problem is staying an artist when you grow up“ ― Picasso

Kreativita je schopnost, které se inherentně těší každé dítě. Děti kreslí, zpívají, tancují a vymýšlejí leckdy absurdní příběhy. Všechny vyjmenované činnosti a samozřejmě mnohé další jsou jasnými znaky tvořivého myšlení, procesu, který je pro nás vrozený, ergo přirozený. Přesto po dosažení určité věkové hranice lze nalézt početnou skupinu lidí, kteří o sobě tvrdí, že býti kreativními je pro ně velmi obtížné, ne-li nemožné. Kdy a proč tedy nastává onen zlomový životní okamžik, kdy se skutečně zdá, že někteří z nás jsou zdánlivě neschopni oddávat se kreativnímu myšlení?

No Comments